Social Media


Stichting MangaKissa is een Culturele ANBI

Missie

Stichting MangaKissa is een non-profit, onpartijdige organisatie. Met andere woorden, wij maken geen winst op onze activiteiten en maken geen exclusieve afspraken met andere organisaties. Om deze reden is de stichting in een uitstekende positie om de rol van neutrale 'middle man' op zich te nemen die in staat is gerelateerde organisaties te benaderen als een ondersteunende entiteit, in plaats van een concurrerende.

Wij hebben als doel:

"Het 'inburgeren' van moderne audiovisuele cultuur uit Japan in de Nederlandse samenleving, het ondersteunen van Nederlandse initiatieven die hieruit voortvloeien en het bevorderen van samenwerking en kennisoverdracht tussen hieraan gerelateerde organisaties en personen."

Moderne AudioVisuele Cultuur

[ modern ] : van deze tijd; hedendaags; nieuwerwets

[ audiovisueel ] : bijvoeglijk naamwoord en bijwoord zowel het gehoor als het gezicht betreffend; het horen en het zien combinerend.

[ cultuur ] : het geheel van gemeenschappelijke verworvenheden en waarden; Kennis en inzicht op het vlak van het geestelijk en zedelijk leven; De wetenschap; De kunsten; De mens- en wereldbeschouwing.

Dans en theater, stripboeken en animaties, games en muziek, etc., allen vallen onder het brede begrip 'Moderne audiovisuele cultuur'. Het is dusdanig breed en vaag, dat de term op meerdere manieren moet worden benaderd. Stichting MangaKissa maakt onderscheid tussen vier verschillende invalshoeken: cultuur, commercie, educatie en enthousiasme. Elk van deze invalshoeken heeft zijn eigen visie op MAVC, maar allen hebben invloed op wat de term daadwerkelijk is: een creatieve kracht die ons als mensen definieert.

Waarom Japan?

Japanse MAVC heeft al vele jaren een zeer positieve invloed op de ontwikkeling van MAVC in Nederland: duidelijke voorbeelden hiervan zijn onze groeiende games- en animatie industrie die zich vaak laten inspireren door Japanse voorbeelden. Andersom is Nederland voor Japan vanwege de lange hechte historische band (meer dan 400 jaar), centrale ligging en meertalige, internationale instelling een Europese partner bij uitstek.

Stichting MangaKissa meent dat Japanse cultuur en specifiek MAVC een zeer positieve invloed heeft op de ontwikkeling van Nederlandse MAVC. Wij streven naar een gezonde, Nederlandse ontwikkeling die kennis en ervaring uit Japan gebruikt als inspiratie. Andersom is Nederland voor Japan vanwegen de lange historisch hechte band (meer dan 400 jaar), centrale ligging en meertalige, internationale instelling een europese partner bij uitstek.

Onze speerpunten en activiteiten

1) 'Inburgeren'

Het beeldverhaal heeft in Nederland een rijke geschiedenis, maar toch word het lezen van strips in het openbaar minder geaccepteerd dan het lezen van een boek. Nog al te vaak worden strips betiteld als infantiel. Hetzelfde geld voor animatie, hoewel deze mede dankzij Pixar, Dreamworks en Studio Ghibli zich langzaam maar zeker losmaakt van het stigma 'voor kinderen'. De stichting streeft ernaar om de appriciatie van deze creatieve werken uit het gebied van 'guilty pleasures' te trekken en ze een plaats te geven binnen Nederland als volwassen tijdsverdrijf.

2) Ondersteunen

Er zijn verscheidene MAVC gerelateerde initiatieven in Nederland, bestaande uit conventies, doujinshi groepen, clubs met enthousiastelingen en meer. Wij ondersteunen deze initiatieven in de vorm van begeleiding en praktisch advies waar gewenst. Maar ook willen wij beginnend talent helpen hun creatieve doelen.

3) Bevorderen van samenwerking

Op nationale schaal ondersteunen en hosten wij de Anigenda groep: een samenwerking tussen de grootste stichtingen, conventies, clubs en Mangafique, het grootste doujinshi collectief van Nederland.

De strip, game en animatie industrieen kennen elk een verscheidenheid aan ondersteunende organisaties en hebben hun eigen netwerk. Deze netwerken hebben echter weinig overlap met elkander, waardoor interessante kansen tot samenwerking niet gerealiseerd worden. De sticthing probeerd deze netwerken met elkaar kennis te laten maken om zo interdisciplinaire producties op gang te brengen.

4) Bevorderen van kennisoverdracht

Kennis is, dankzij de verschillende netwerken binnen de Nederlandse MAVC is erg gefragmenteerd: als een animator zich wil verdiepen in games of een game designer zich in strips, dan komen zij vaak te staan voor het probleem: "waar moet ik nu heen?". Aankomend talent kampt hier ook vaak mee. De stichting wil zorgen voor meer kennisoverdracht tussen de verschillende disciplines binnen de MAVC in Nederland. Dit willen wij bewerkstelligen doormiddel van workshops en bijeenkomsten.

Adres & route

Stichting MangaKissa
Pauwstraat 13
3512TG Utrecht

Routebeschijving
Parkeren

Openingstijden

Donderdag - Vrijdag:

17:00 - 21:00uur

Zaterdag- Zondag:

14:00 - 21:00uur

Voor actuele openingstijden

Klik hier

Sponsor